Přijímání oznámení – whistleblowing

Přijímání oznámení – whistleblowing

V souladu s přímým dopadem Směrnice EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021 (která je platná i bez platného zákona ČR pro uplynutí lhůty uvedené v čl. 26 Směrnice EU.

Společnost EUROMETA s.r.o. v souladu s touto směrnicí určuje příslušnou osobu odpovědnou za přijímání oznámení a nakládání s oznámením Jaromíra Carbola

Oznámení lze podat:
 V listinné podobě na adresu : EUROMETA s.r.o., Hrabyně 205-arelál, 747 67 HRABYNĚ Označit Whistleblowing – NEOTVÍRAT.
 Prostřednictvím elektronické pošty na adrese whistleblowing@eurometa.cz
 Prostřednictvím datové schránky : e4dcw4z
 Osobně - doporučujeme předchozí telefonickou domluvu.

Oznámení a elektronická pošta jsou pravidelně kontrolovány a oznámení průběžně přijímána.

© 2010 - 2014 EUROMETA s.r.o.
Návrh a realizace webu:
Daniel Novák, 2010